Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Πληρωμή συντάξεων – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 28 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη (βλ. Διαδικτυακή πύλη για συνταξιούχους του Δημοσίου)
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 28 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 01 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 01 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα
Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 29 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή
(Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 28 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη)

Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑ) – Πληρωμή 02 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 02 Αυγούστου 2016 ημέρα Τρίτη
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου