Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

To πόρισμα του εισαγγελέα Δ.Τσεβά για τα θύματα της εξέγερσης του 1973. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΔΩ

Αποτέλεσμα εικόνας για πορισμα τσεβα για πολυτεχνειο
Προς Τον κ. Προϊστάµενον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή φακέλου ενεργηθείσης προκαταρκτικής εξετάσεως». ∆ια της υπ’ αριθµ. 1868 /5-9-1974 παραγγελίας υµών έλαβον την εντολήν όπως ενεργήσω προκαταρκτικήν εξέτασιν προς διακρίβωσιν τυχόν τελέσεως αξιοποίνων πράξεων εξ αφορµής των περί το Πολυτεχνείον γνωστών αιµατηρών εκδηλώσεων του Νοεµβρίου 1973. Επιληφθείς ούτω της ερεύνης εξήτασα πλήθος µαρτύρων, συνέλεξα εγγραφα, ενήργησα αυτοψίας και άλλας έρευνας, ήκουσα µαγνητοταινίας και παρηκολούθησα την προβολήν κινηµατογραφικών ταινιών, ληφθεισών κατά τας ερευνωµένας εκδηλώσεις. Υποβάλλων ήδη υµίν τον σχηµατισθέντα ογκώδη φάκελλον αναφέρω τα ακόλουθα επί των εκ της ερεύνης ταύτης διαπιστωθέντων: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ: http://www.tovima.gr/files/1/2012/11/14/porismatseva14.pdf
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου