Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Κωδικοί TaxisNet. Αποστολή κλειδαρίθμου ηλεκτρονικά στο κινητό και email

Πώς θα αλλάξετε τους κωδικούς σας στο TAXISnet | Arcadia Portal
Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail
Έναρξη ισχύος 11-04-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1303/11-04-2020)
Για τις εκκρεμείς αιτήσεις, οι φορολογούμενοι δύνανται είτε να παραλάβουν αυτοπροσώπως τον κλειδάριθμο από τη Δ.Ο.Υ, είτε να υποβάλουν νέα αίτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για την απόδοση του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου