Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ: Ανακοίνωση σχετικά με τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων που εμφανίζονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Δομοκός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι δημότες να ελέγξουν τον λογαριασμό ΔΕΗ στη δεύτερη σελίδα όπου εμφαίνονται τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου τους και στις περιπτώσεις που αυτά είναι λανθασμένα σε σχέση με τα πραγματικά, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Δήμου για ΔΙΟΡΘΩΣΗ.
Πραγματικά στοιχεία νοούνται αυτά που εμφαίνονται στην άδεια οικοδομής ή σε οποιαδήποτε βεβαίωση μηχανικού ή στο έντυπο Ε9 ή στον ΕΝΦΙΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Λογαριασμός ΔΕΗ
2. Αδεια οικοδομής (Σε περίπτωση μη ύπαρξης αδείας να προσκομισθεί βεβαίωση μηχανικού ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί το εμβαδόν του κτιρίου.)
3. ΕΝΦΙΑ ή Ε9
Πληροφορίες στο τηλ. : 2232 3 50502,  αρμόδια υπάλληλος: κα Γκούβα Ανδριανή

dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου