Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝΦΩΤΟ.  Σ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ
Στη στήλη αυτή μπορείτε να βρείτε φωτογραφικό υλικό, το οποίο δεν υπάγεται σε κάποια διαδρομή της ενότητας «Σιδηροδρομικές Διαδρομές». Η κατάταξη γίνεται κατά πρώτον τοπικά και κατά δεύτερον χρονικά. Οι φωτογραφίες που έχουν ως αντικείμενό τους την απεικόνιση τροχαίου υλικού φέρουν περιγραφή σημειωμένη με γραμματοσειρά τύπου bold. Για να βρίσκετε τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες, μπορείτε να εκτελείτε την Εύρεση του φυλλομετρητή σας, αναζητώντας με βάση μια συγκεκριμένη ημερομηνία× π.χ. με την αίτηση 1.11.2002 o browser σας οδηγεί στις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί την 1η Νοεμβρίου 2002.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ http://users.ntua.gr/dtert/trena/stathmi/
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου