Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος ΜΤΣ

Το ΜΤΣ ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι το μέρισμα του έτους 2016 θα καταβάλλεται στις ημερομηνίες που φαίνονται παρακάτω:
Στις 5-1-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Ιανουαρίου.
Στις 28-1-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Φεβρουαρίου.
Στις 26-2-2016 ημέρα Παρασκευή, του μηνός Μαρτίου.
Στις 30-3-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Απριλίου.
Στις 27-4-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Μαΐου.
Στις 30-5-2016 ημέρα Δευτέρα, του μηνός Ιουνίου.
Στις 29-6-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Ιουλίου.
Στις 28-7-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Αυγούστου.
Στις 30-8-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Σεπτεμβρίου.
Στις 29-9-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Οκτωβρίου.
Στις 27-10-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Νοεμβρίου.
Στις 29-11-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Δεκεμβρίου.

dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου