Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΑΠΑΣΑ: Πρόθεση του να χορηγεί το εφάπαξ στους δικαιούχους του (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) με την συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών από την ημερομηνία κατάταξης!!!!

"Εν μέσω της "θερινής ραστώνης" αποφάσισε κατά πλειοψηφία - αλλά σχεδόν ομόφωνα - το Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ την πρόθεση του να χορηγεί το εφάπαξ στους δικαιούχους του με την συμπλήρωση τριάντα ενός (31) ετών από την ημερομηνία κατάταξης!!!!!
Η ισχύς της παραπάνω απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία που θα επικυρωθεί - αν επικυρωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τι σημαίνει η απόφαση αυτή: 
Αν κάποιος επιλέξει να αποστρατευθεί με λιγότερα χρόνια, αλλά σίγουρα κάνοντας χρήση του δικαιώματος, με την συμπλήρωση των συνταξίμων ετών που προβλέπονται από τον πρόσφατο ασφαλιστικό Νόμο , να μην 
απολαμβάνει το νομολογιακά θεσμοθετημένο "περιουσιακό του δικαίωμα" το εφάπαξ που δικαιούτε στα 25,26.5,28 η 29.5 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ,αλλά να λαμβάνει αυτό με την συμπλήρωση 31 ετών από την ημερομηνία κατάταξης και μάλιστα άτοκα!!!!!
Εύκολα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς , μα γιατί να παρθεί μια τέτοια απόφαση........!!!!!
Η Διοίκηση του Ταμείου επικαλείτε μια "υπόθεση εργασίας" για αθρόα αίτηση  συνταξιοδότησης όλων η σχεδόν όλων που έχουν συμπληρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι σήμερα και είναι αυτοί περίπου 3.500 - 4.000 αστυνομικο, οπότε αναγκαστικά ο χρόνος καταβολής του εφάπαξ μοιραία θα επιμυνηνθεί σχεδόν κατά πέντε (5) περίπου χρόνια.
Εμείς λέμε με τα σημερινά δεδομένα αποχώρησης - περίπου 750 αιτήσεις συνταξιοδότησης !!!!,τις νέες νομοθετημένες μειώσεις στην σύνταξη κατά 40% ,όσων είναι κάτω των 55 ετών και όσων δεν έχουν συμπλήρώσει 35 συντάξιμα χρόνια και την συνεχή επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας, μάλλον οι "φοβίες" της Διοίκησης του ΤΕΑΠΑΣΑ θα παραμείνουν "υποθετικά σενάρια".
Επίσης υπογραμμίζουμε ότι η παραπάνω απόφαση αποτελεί μεροληπτική συμπεριφόρα εις βάρος των χαμηλοβάθμων μετόχων -αστυνομικών που αποτελούν και την μεγάλη πλειοψηφία των μετόχων και συνταξιοδοτούνται χρηστικά και όχι καταχρηστικά με λιγότερα από από τα 31 χρόνια και κατά μέσο όρο από τα 25 έως τα 28 χρόνια και λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 1200 έως 1400 ευρώ και εφάπαξ από 37.000 έως 45.000 να περιμένουν να αποκτήσουν το πολυπόθητο "περιουσιακό δικαίωμα" τους από τρία (3) έως έξι (6) χρόνια!!!!!!.Σε αντίθεση με τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως οι περισσότεροι και ελάχιστοι με αίτηση τους και έχουν κατα μέσο όρο από 31 έως 35 χρόνια προυπηρεσίας και λαμβάνουν κύρια σύνταξη από 1.850 ευρώ έως και 2.500 ευρώ και εφάπαξ από 85.000 ευρώ έως 110.000 ευρώ να το απολαμβάνουν άμεσα!!!!!!!
Επομένως είναι προφανές ποιούς εξυπηρετεί η παραπάνω απόφαση.
Εαν πραγματικά όμως το Ταμείο παρουσιάζει πρόβλημα εισροών και εκροών, μπορεί εφόσον το θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εξορθολογίζοντας τις εκροές ανάλογα με τις καταβληθείσες εισφορές ενός εκάστου ξεχωριστά μετόχου, να υπολογίζει το καταβαλλόμενο εφάπαξ στον μέσο όρο των εισφορών της τελευταίας πενταετίας(πρόταση αναλογιστικής μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008)!!!!!
Μπορεί ακόμη να προχωρήσει :

Ι)στην σταδιακή αύξηση του χρόνου απόδοσης - καταβολής του εφάπαξ, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου συνταξιοδοτικού νόμου.

ΙΙ).Εάν ο αριθμός των αποστρατειών είναι μεγάλος και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης να γίνεται απόδοση - καταβολή του εφάπαξ με ετήσια λίστα προτεραιότητας στην οποία θα προηγούνται :α)όσοι πολλά έτη υπηρεσίας, β) η ημερομηνία διαγραφής.
Επομένως κύριοι της Διοίκησης του Ταμείου η ανεδαφική αυτή αποφαση σας που μάλιστα:

Ι) δεν συνοδεύεται από μια απαραίτητη αναλογιστική μελέτη η εκπόνηση της οποίας θα έδινε μια προοπτική εις βάθος τουλάχιστον τριαντακονταετίας (30),

ΙΙ) είναι αναντίστοιχη με την ισχύουσα ασφαλιστική - συνταξιοδοτική Νομοθεσία.Πρέπει άμεσα να ανακληθεί .......!!!!!"

Γιώργος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Π.Ο.ΑΣ.Υ
Μέλος επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Eurocop
Μέλος Α.Σ.Π.Α

http://aspapolice.blogspot.com/2011/11/blog-post_04.html
http://www.policenet.gr/portal/arthra-dimosieymata/2011/04112011-3.html 
http://blokoteam.blogspot.com
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου